Archive for the ‘Ekoajattelua’ Category

Elämässä tärkeää

29/02/2012

Helmikuun Aalto University Magazine yllätti, teemanaan laajasti hyvinvointi. Tutkijaveljekset Timo ja Paavo Järvensivu kertovat, että jos kuluttamista ja talouskeskeistä ajattelua ei ymmärrettäisi hyvinvoinnin perustana, hyvinvointimme voisi lisääntyä.

Järvensivut ovat kauppatieteiden tohtoreita ja degrowth-tutkijoita. Degrowth-liikkeen ydin on keskustelut ja debatit. Valmiita vastauksia ei tule, vaan liike kannustaa ajattelemaan kriittisesti hyvinvointikäsityksestämme. Olisi pyrittävä kestävään hyvinvointiin, mikä tarkoittaa että kasvun pitäisi tapahtua inhimillisen ja ekologisen hyvinvoinnin ehdoilla.

Talouslasku ei ole tavoite, mutta se saattaa olla todellisuutta ekokatastrofia vältellessämme. Sekä yhteiskunnan että yksilön olisi siis tarkistettava asenteensa kasvuun. Yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu ja pidättäytyminen ylikulutuksesta voi olla tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turva.
Paavo Järvensivun mukaan markkinat eivät toimi puolestamme. Jokaisen on itse toimittava aktiivisesti ja ajateltava kriittisesti yhteisen hyvän puolesta.

Degrowth-liike on monimuotoinen toimijoiden verkosto, joka kyseenalaistaa talouden ylivallan. Sen mukaan talouskasvu ei voi olla tärkeämpi tavoite kuin ekologinen tai sosiaalinen hyvinvointi. Ekologinen kestävyys voi johtaa talouslaskuun, mutta se itsessään ei ole liikkeen tavoite. (lähde Aalto University Magazine nro02 artikkeli: Hyvinvointia ilman talouskasvua)

Uusia ajatuksia mm. tästä linkistä:
Polkuja muutokseen